Centrum voor Musical | Algemene voorwaarden
15594
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15594,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Cursus en Lesovereenkomst

 • Het cursusjaar loopt van 1 september 2017 t/m 31 juli 2018.
 • De lesovereenkomst geldt voor het gehele cursusjaar van 36 lessen.
 • Slechts in geval van langdurige ziekte (doktersverklaring overleggen) of verhuizing uit de regio kan de lesovereenkomst tussentijds worden beëindigd.
 • De vakantietijden worden zoveel mogelijk geregeld overeenkomstig die van het basisonderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven.

Lesgeld

 • Het lesgeld voor een cursusjaar van 36 lessen bedraagt € 350,00.
 • Betalingen van het lesgeld geschiedt vooraf, in overeengekomen termijnen.
 • Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan de docent de betreffende leerling het recht om de les te ontvangen ontzeggen.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de lessen geldt er een overgangsregeling van een maand waarin wel lesgeld verschuldigd is, maar waarin de leerling geen lessen ontvangt.

Gemiste Lessen

 • Gemiste lessen, door schuld van de leerling, kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald.
 • Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de met hem/haar afgesproken lestijd, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die gemist worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, is geen lesgeld meer verschuldigd.
 • Gemiste lessen, door schuld van de docent, worden op afspraak met docent ingehaald, vervangen of het lesgeld wordt geretourneerd.

Diversen

 • De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar en komen van de lessen.

Social Media

 • Centrum voor Musical heeft een website en is actief op social media. Op de website vindt u algemene informatie over de stichting, berichten over de groepen en foto’s van voorstellingen. Op de Facebookpagina worden korte berichtjes geplaatst van activiteiten die gaan plaatsvinden, vergezeld van enkele foto’s en namen.

 

 • In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders geen foto’s online geplaatst mogen worden. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming voor het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op onze website en facebookpagina en andere vormen van social media.